Все словари для ABBYY Lingvo®
Словари
Дополнительно
Поиск
  

Jiří Rejzek. Český etymologický slovník (Ces-Ces)

Имя файла и его размер:
ces-ces_Etymologicky_Rejzek_1_1-GD.zip
* ces-ces_Etymologicky_Rejzek_1_0.zip
1 196 634
* 2 690 550
Описание:Nový český etymologický slovník pro širší veřejnost se na rozdíl od svých předchůdců věnuje sejnou měrou slovům domácím i cizím a navíc zařazuje i některá dosud opomíjená slova nespisovná. Úsporným, ale hutným způsobem se snaží co nejúplněji postihnou historii slov i jejich etymologické souvislosti. Slovník přináší více než 11 000 základních hesel, z nichž jsou uváděny i jejich odvozeniny a asi 20 000 odkazů na slova jiných jazyků.
NB! Version 1.1 for GoldenDict (UTF-8)
♦ See Other version by AndroS, O.Rest
Создатель:EdwART
Источник:Jiří Rejzek. Český etymologický slovník. Leda. 2012
Заголовков:22665 / 11131
Наличие иконки:Имеется
Условия получения:Free
Ссылки:https://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=93…
   

© Белоногов Андрей Андреевич, 2004-2014. Все права защищены.