Все словари для ABBYY Lingvo®
Словари
Дополнительно
Поиск
  

Maritime Dictionary (Nld-Nld)

Имя файла и его размер:
du_maritime_1_0.zip
148 496
Описание: Old Maritime Dictionary in Dutch Language
Создатель:EdwART
Источник: (1) Nicolaes Witsen's Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier, 1671. http://www.bruzelius.info/Nautica/Etymology/Dutch/Witsen(1671)_p481.html (2) Winschooten's Seeman, Behelsende Een grondige uitlegging van de Neederlandse Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonde, 1681.
Заголовков:1164/1158
Наличие иконки:Имеется
Условия получения:бесплатно
Ссылки:http://dadako.narod.ru/paperpoe.htm
   

© Белоногов Андрей Андреевич, 2004-2014. Все права защищены.